°

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAMIYAN, HAZARAJAT, AFGHANISTAN
Cultural Centre, 2014-2015
Competition, in cooperation with Qin Gao, Liaohui Guo & Chang Liu
Collaborators, Yizheng Chen, Haochung Cheng, Wei Guo, Ziyuan Li, Jie Song, Geng Tian, Jingxian Ye, Hainan Yu & Zhimin Yuan
-